FANDOM


Aegyptopithecus NT
Aegyptopithecus
Name Aegyptopithecus
Class Chordata,‭ ‬Mammalia,‭ ‬Primates,‭ ‬Haplorrhini,‭ ‬Propliopithecoidea,‭ ‬Propliopithecidae
Name Translation Egypt Ape
Period Rupelian (Oligocene)
Location Egypt
Diet Frugivore
Size Unknown